VESIOSUUSKUNTA  UURAINEN

Tiedote 2017/05 

Yhteystiedot

Säännöt

Vaihe 1

Vaihe 2

Vaihe 3

Vaihe 4 & 5

Pikku-Uurainen

Vikailmoitus 

     VIHERKUNNASSA ASUMINEN ON LUKSUSTA                          UURAISTEN KUNTA

Toimintasuunnitelma 2017 

Toimintakertomus 2016 

Jäseneksi liittymishakemus 

Jäsenyyden lakkauttaminen

Maankäyttö- ja rakentamissopimus  

Vesimaksut

Vesimittari-ilmoitus

Oman veden käyttö

Jälkirakentaminen

Loppurakentaminen

HAJA-ASUTUSALUEEN JÄTEVESIASETUS

Linkit 


 

OSUUSKUNNAN puhelin  040 532 1175

        Päivitetty  01.06.2017                                      Jäseniä 250                                          Vierailijat 

                                                                                      Tilitoimisto Kirsi Viitanen 

www.vesioskuurainen.fi