VESIOSUUSKUNTA  UURAINEN

Tiedote 2016/03 

Yhteystiedot

Säännöt

Vaihe 1

Vaihe 2

Vaihe 3

Vaihe 4 & 5

Pikku-Uurainen

Vikailmoitus 

     VIHERKUNNASSA ASUMINEN ON LUKSUSTA                          UURAISTEN KUNTA

Jäseneksi liittymishakemus 

Jäsenyyden lakkauttaminen

Maankäyttö- ja rakentamissopimus  

Vesimaksut

Vesimittari-ilmoitus

Oman veden käyttö

Jälkirakentaminen

Loppurakentaminen

HAJA-ASUTUSALUEEN JÄTEVESIASETUS

Linkit Vesiosuuskunta Uurainen
Vuosikokous 28.04.2016 klo 18.00
Uuraisten kunnan virastolla.
Kahvitarjoilu. Tervetuloa.

 
OSUUSKUNNAN puhelin  040 532 1175

        Päivitetty  08.03.2016                                      Jäseniä 250                                          Vierailijat 

                                                                                      Tilitoimisto Kirsi Viitanen 

www.vesioskuurainen.fi